BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Marijana Kapović-Solomun

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra ekologije šumskih staništa
Područje istraživanja
Ekologija šuma
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 117
E-pošta
marijana.kapovic@sfbl.org