BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Marijana Novaković-Vuković

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Ekologija šuma
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3975
E-pošta
marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs