BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Marina Katanić

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
katanicm@uns.ac.rs