BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Mario Božić

Radno mjesto
Prodekan Šumarskog odsjeka
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Područje istraživanja
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 498
E-pošta
mario.bozic@sumfak.hr