BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mario Šango, dipl.ing.šum.

Radno mjesto
Stručni suradnik
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Ekologija šuma
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 585
E-pošta
msango@sumfak.hr