BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Mario Šporčić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 413
E-pošta
msporcic@sumfak.hr