BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Marko Kebert

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
kebertm@uns.ac.rs