BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Marko Zebec

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Područje istraživanja
Botanika i dendrologija
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 66 66 103
E-pošta
mzebec@sumfak.hr