BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Marta Curman

Radno mjesto
Stručni suradnik
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE
Država
Hrvatska
Adresa
Perkovčeva ulica 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2431 517
Fax
+385 1 2431 517
Mobitel
+385 98 325 312
VPN
5811
E-pošta
martac@sumins.hr