BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Matevž Mihelič

Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 3203 514
Fax
+386 1 2571 169
E-pošta
matevz.mihelic@bf.uni-lj.si