BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Matija Bakarić, mag.ing.silv.

Radno mjesto
Asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-pošta
mbakaric@sumfak.hr