BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Matija Landekić

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 427
E-pošta
mlandekic@sumfak.hr