BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Matilda Đukić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Područje istraživanja
Krajobrazna arhitektura
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 3053967
E-pošta
matilda.djukic@sfb.bg.ac.rs