BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Milan Kabiljo

Radno mjesto
Stručni suradnik
Institucija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 3, 11030 Beograd, Srbija
Telefon
+381113553355
E-pošta
milan.kabiljo@forest.org.rs