BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Milan Mataruga

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 115
E-pošta
milan.mataruga@sfbl.org