BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Milica Zlatković

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel
Odjel za fitopatologiju
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21 000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
milica.zlatkovic@uns.ac.rs