BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Miljenko Županić

Radno mjesto
Voditelj istraživačkih centara, viši stručni suradnik
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Centar za privatne šume i urbano šumarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Vilka Novaka 50c, 42 000 Varaždin, Hrvatska
Telefon
+385 42 305 221
Fax
+385 42 305 221
Mobitel
+385 98 339 831
VPN
5829
E-pošta
zupanicm@sumins.hr