BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Milka Glavendekić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 3053 899
E-pošta
milka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs