BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Milorad Danilović

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Šumarske tehnike i tehnologije
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3834
E-pošta
milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs