BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Milorad Janić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3856
E-pošta
milorad.janic@sfb.bg.ac.rs