BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Miran Lanšćak, dipl.ing.šum.

Radno mjesto
Stručni suradnik
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo
Država
Hrvatska
Adresa
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
E-pošta
miranl@sumins.hr