BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Mirjana Ocokoljić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Područje istraživanja
Krajobrazna arhitektura
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381(0) 11 3053 898
E-pošta
mirjana.ocokoljic@sfb.bg.ac.rs