BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Mirjana Šijačić-Nikolić

Radno mjesto
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3889
E-pošta
mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs