BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Mirjana Todosijević

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3904
E-pošta
mirjana.todosijevic@sfb.bg.ac.rs