BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Miroslav Benko

Radno mjesto
Viši znanstveni suradnik
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Vilka Novaka 50c, 42 000 Varaždin, Hrvatska
Telefon
+385 42 305 221
Fax
+385 42 305 221
Mobitel
+385 98 323 840
VPN
5801
E-pošta
benkom@sumins.hr