BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Miroslav Marković

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel
Odjel za fitopatologiju
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
miroslavm@uns.ac.rs