BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Mirza Dautbašić

Radno mjesto
Dekan
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
mirzad@bih.net.ba