BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Mladen Ivanković

Radno mjesto
Predstojnik Zavoda, Viši znanstveni suradnik
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Telefon
+385 1 6273 005
Mobitel
+385 98 339 065
VPN
5823
E-pošta
mladeni@sumins.hr