BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Neđad Bašić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
n.basic@sufasa.org