BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Nenad Petrović

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3933
E-pošta
nenad.petrovic@sfb.bg.ac.rs