BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Nenad Stavretović

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Područje istraživanja
Krajobrazna arhitektura
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381(0)11 3053860
E-pošta
nenad.stavretovic@sfb.bg.ac.rs