BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Nevena Vasiljević

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3924
E-pošta
nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs