BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Nevenka Ćelepirović

Radno mjesto
Voditelj laboratorija, Viši asistent
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Telefon
+385 1 6273 036
Fax
+385 1 6273 035
Mobitel
+385 1 6273 035
VPN
5813
E-pošta
nevenkac@sumins.hr