BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Nikica Ogris

Institucija
Slovenski šumarski institut
Odjel
Odjel za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Slovenija
Adresa
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon
+386 1 200 78 33
E-pošta
nikica.ogris@gozdis.si