BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Nikolina Đođ, dipl.ing.šum.

Radno mjesto
Znanstveni novak - asistent
Institucija
Hrvatski šumarski institut
Odjel
Centar za privatne šume i urbano šumarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Vilka Novaka 50c, 42000 Varaždin, Hrvatska
Telefon
+385 42 305 221
Fax
+385 42 305 221
Mobitel
+385 99 2281 682
VPN
5602
E-pošta
medenjak@sumins.hr