BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Robert Brus

Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 3203 541
Fax
+386 1 2571 169
E-pošta
robert.brus@bf.uni-lj.si