BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Roman Rosavec

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352577
Email
rrosavec@sumfak.hr