BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Roman Rosavec

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352577
E-pošta
rrosavec@sumfak.hr