BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Saša Eremija

Radno mjesto
Znanstveni novak
Institucija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 3, 11 030 Beograd, Srbija
Telefon
+381 11 3553355
Mobitel
+ 381 69 8 160090
E-pošta
sasaeremija@gmail.com