BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Sead Vojniković

Radno mjesto
Prodekan za međunarodnu suradnju
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
svojnikovic@yahoo.com