BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Slobodan Milanović

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3882
E-pošta
slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs