BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Sterja Nacheski

Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+389 (0)2 31 35 033, +385 (0)70 397 414
Mobitel
070473235
E-pošta
snaceski@sf.ukim.edu.mk