BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Stjepan Mikac

Radno mjesto
Prodekan za znanstveno-istraživački rad
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352576
E-pošta
stjepan.mikac@sumfak.hr