BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Stjepan Posavec

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 455
E-pošta
sposavec@sumfak.hr