BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Thomas Andrew Nagel

Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Područje istraživanja
Ekologija šuma
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 3203 535
Fax
+386 1 2571 169
E-pošta
tom.nagel@bf.uni-lj.si