BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Područje istraživanja
Šumarske tehnike i tehnologije
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 473
E-pošta
tomislav.porsinsky@zg.hinet.hr