BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Vanja Daničić

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 109
E-pošta
vanja.danicic@sfbl.org