BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Velid Halilović

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
v.halilovic@sufasa.org