BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Verica Vasić

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel
Odjel za fitofarmaciju i herbologiju
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
vericav@uns.ac.rs