BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Vesna Golubović Ćurguz

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3953
E-pošta
vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs