BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Vinko Paulić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 580
E-pošta
vpaulic@sumfak.hr